Over Ons

Wie zijn wij?

Onze Waarden

Flamboyant Media werkt vanuit een aantal uitgangspunten die bepalen hoe wij met elkaar maar ook met onze klanten samen werken.

Ieder mens heeft waardevolle inbreng en daarom is diversiteit onze kracht

Flamboyant Media bestaat uit een team van mensen uit verschillende culturele achtergronden, etniciteiten en disciplines. Deze representatie binnen het bedrijf is onze grote kracht: er onstaat een bijzondere synergie en dynamiek van invalshoeken en ideeen die zelden in homogene organisaties terug te vinden zijn. In een steeds veranderende maatschappij waar een diverse aanpak leidt tot betere diensten en tevredenere klanten die zich begrepen en gehoord voelen.

Ieder persoon heeft een verhaal of boodschap

Wij geloven dat ieder persoon en ieder bedrijf uniek is en een bijzonder verhaal te vertellen heeft. Door middel van digitale profilering willen wij eenieder een stem geven. Vooral de minder zichtbare groepen in Nederland verdienen het om gehoord te worden. U zult dan ook zien dat wij graag samenwerken met klanten die de standaard media aandacht missen.

Ondernemen moet sociaal zijn

Wij geloven in sociaal ondernemerschap. We hebben passie voor projecten die maatschappelijk verrijkend zijn. Tot onze klanten behoren dan ook boerencorporaties, studentenorganisaties en stichtingen die ontwikkelingshulp bieden aan andere landen, maar ook zakelijke instanties die zoeken naar internationale verbindingen.

Opgegroeid met en tussen verschillende culturen, vinden we het belangrijk kansen te bieden aan mensen die minder zichtbaar zijn binnen de Nederlandse samenleving. Zo werken we onder anderen samen met mensen met een migranten achtergrond, voor wie de taal niet persé Nederlands hoeft te zijn. Wij creëren ook stageplekken en trainingsmogelijkheden voor MBO studenten via erkende leerbedrijven waarmee wij samenwerken.

Professionele Partnerschap

Uw succes is ons succes. Daarom denken we graag met u mee. We stellen we ons flexibel op tegenover onze klanten. We zoeken de grenzen op van wat mogelijk is, om een zo goed mogelijk product en een zo fijn mogelijke dienstverlening af te leveren.

Ons doel is om met onze klanten mee te groeien. Wij zien u niet alleen als klant, maar ook als partner in het project. Een plezierige samenwerking en het leveren van een uitstekend product staan dan ook centraal.

Ons Team

Ashis Mathura

oprichter / webdevelopment / techniek / editor

Dimitri Woei

oprichter / applicatie beheer / techniek / lighting

Ralp Otterspeer

camera / editor

Petra Trinidad

camera / editing

Victor Joseph

project management / communicatie / public relations

Sakti Khedoe

communicatie