Over Ons

Wie zijn wij?

Technische achtergrond & Sociaal geëngageerd

De oprichters zijn begonnen als IT-ers, maar omdat zij al voor en tijdens hun professionele leven via zelf-organisaties bezig waren met maatschappelijke projecten, van het doorbreken van taboes, tot het creëren van politiek bewustzijn onder minderheden in Nederland, van projecten die jongeren met een etnische achtergrond beter voorbereiden op de arbeidsmarkt, tot het verspreiden van sociaal maatschappelijke boodschappen aan de Nederlandse samenleving, zagen ze hoe digitale communicatie belangrijk was om de gemeenschap te bereiken en te motiveren.

Ze begonnen daarom te investeren in foto en video materieel en zich op te leiden in de vaardigheden om hun maatschappelijke doelstellingen te ondersteunen en hun verhaal te publiceren en te verspreiden.
Niet lang daarna was duidelijk dat hun ‘purpose’ niet uit pure IT bestond, maar in het verbinden van mensen. Flamboyant media was toen geboren.
Hun maatschappelijke betrokkenheid vindt ook zijn afspiegeling in het bedrijf. We hebben passie voor projecten die maatschappelijk verrijkend zijn. Tot onze klanten behoren dan ook boerencorporaties, studentenorganisaties en stichtingen die ontwikkelingshulp bieden aan andere landen, maar ook zakelijke instanties die zoeken naar internationale verbindingen.

Professioneel

Uw succes is ons succes. Daarom denken we graag met u mee. We stellen we ons flexibel op tegenover onze klanten. We zoeken de grenzen op van wat mogelijk is, om een zo goed mogelijk product en een zo fijn mogelijke dienstverlening af te leveren.

Ons doel is om met onze klanten mee te groeien. Wij zien u niet alleen als klant, maar ook als partner in het project. Een plezierige samenwerking en het leveren van een uitstekend product staan dan ook centraal.

Divers

Flamboyant Media bestaat uit mensen met een gevarieerde etnische achtergrond. De representatie van verschillende culturen binnen het bedrijf is onze grote kracht: er ontstaat een bijzondere synergie en dynamiek van invalshoeken en ideeën die zelden in homogene organisaties terug te vinden zijn.

Opgegroeid met en tussen verschillende culturen, vinden we het belangrijk kansen te bieden aan mensen die minder zichtbaar zijn binnen de Nederlandse samenleving. Zo werken we onder anderen samen met mensen met een migranten achtergrond, voor wie de taal niet persé Nederlands hoeft te zijn. Wij creëren ook stageplekken en trainingsmogelijkheden voor MBO studenten via erkende leerbedrijven waarmee wij samenwerken.

Ashis Mathura

oprichter / webdevelopment / techniek / editor / scriptwriter

Dimitri Woei

oprichter / applicatie beheer / techniek / lighting

Ralp Otterspeer

camera / editor

Petra Trinidad

camera / editing

Victor Joseph

project management / communicatie / public relations

Sakti Khedoe

communicatie