Privacy Beleid

Zo gaan wij om met uw persoonsgegevens.

Flamboyant Media, gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Flamboyant Media verwerkt.

Contact Formulier

Als u ons contactformulier heeft ingevuld, verwerken wij de volgende gegevens om te reageren op uw (door u ingevulde) verzoek:

 • uw naam
 • het bedrijf waar je werkt
 • uw e-mailadres (werk of privé)
 • je telefoonnummer (werk of privé)

Ook verwerken wij uw IP-adres om ons systeem/gegevens goed te kunnen beveiligen en DoS-aanvallen tegen te kunnen gaan.

Contract / overeenkomst

In het kader van onze overeenkomst/overeenkomst (project, service & support, hosting) kunnen wij persoonsgegevens verwerken die u zelf aan ons heeft verstrekt. Wij kunnen de volgende gegevens verwerken:

 • uw voor- en/of achternaam
 • je zakelijke e-mailadres
 • uw privé e-mailadres (alleen als u dit aan ons heeft doorgegeven)
 • je werktelefoonnummer
 • uw privé telefoonnummer (alleen als u dit aan ons heeft doorgegeven)
 • het bedrijf waar je werkt
 • jouw functie
 • onze professionele relatie met u

Verkoop

Als wij met u in contact zijn gekomen in verband met een verkooptraject, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • uw voor- en/of achternaam
 • je zakelijke e-mailadres
 • uw privé e-mailadres (alleen als u dit aan ons heeft doorgegeven)
 • je werktelefoonnummer
 • uw privé telefoonnummer (alleen als u dit aan ons heeft doorgegeven)
 • het bedrijf waar je werkt
 • jouw functie
 • onze professionele relatie met u

Verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens en/of gevoelige gegevens

Flamboyant Media verwerkt geen bijzondere categorieën persoonsgegevens of gevoelige gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens

Flamboyant Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten naar aanleiding van uw verzoek dat wij via ons contactformulier hebben ontvangen. Grondslag: door ons een contactformulier te sturen machtigt u ons daartoe.
 • om u naar aanleiding van uw verzoek telefonisch of per e-mail te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten. Grondslag: door ons een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen geeft u ons hiervoor toestemming.
 • om u te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten vanwege een overeenkomst die wij met elkaar hebben. Grondslag: indien nodig voor onze overeenkomst kunnen wij uw gegevens verwerken en kunnen wij contact met u opnemen voor nieuwe informatie.
 • om u te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten vanwege een verkooptraject waarin wij ons bevinden. Basis: door met elkaar in een verkooptraject te zitten machtigt u ons daartoe.
 • om u via Social Media te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten. Basis: door ons te liken/volgen op Social Media geef je ons toestemming om dit te doen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flamboyant Media neemt niet automatisch besluiten die grote gevolgen kunnen hebben voor anderen: er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s en/of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flamboyant Media) tussen zit.

Bewaartermijn

Flamboyant Media bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door toepasselijke wet-, regelgeving of overheidsopdrachten. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) doeleinden:

 • Contactformulier: de gegevens worden na een jaar verwijderd. De e-mails die u ons stuurt, worden alleen verwijderd als u ons daarom verzoekt (en indien niet in strijd met de toepasselijke wetgeving en/of als het geen schadelijke gevolgen heeft voor Flamboyant Media zoals bepaald door Flamboyant Media).
 • Overeenkomst: zolang onze overeenkomst van kracht is. Na het beëindigen van onze overeenkomst worden uw gegevens alleen verwijderd als u ons daarom verzoekt (en indien niet in strijd met de toepasselijke wetgeving en/of als het geen schadelijke gevolgen heeft voor Flamboyant Media. zoals bepaald door Flamboyant Media).
 • Verkoopproces: zolang we in een verkoopproces zitten. Daarna worden uw gegevens een jaar bewaard, zodat wij vrij eenvoudig een eventueel nieuw verkooptraject met u kunnen starten.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden

Flamboyant Media verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om:

 • onze diensten aan u leveren;
 • onze overeenkomst met u uitvoeren;
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Contact Formulier

Om op uw verzoek te kunnen reageren, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. Je gegevens worden zowel in WordPress opgeslagen als in onze salestool: Pipedrive.

Overeenkomsten en verkoopprocessen

Als wij met u in een verkoopproces zitten of als wij tot een overeenkomst zijn gekomen, kunnen wij uw gegevens verwerken door gebruik te maken van een of meer van onze tools.

Gebruikt gereedschap

Als u een lijst wilt van de tools die we gebruiken, kunt u contact met ons opnemen. Naar onze mening zijn alle tools die we gebruiken up-to-date wat betreft de AVG (AVG).

Koekjes

Omdat we de privacy van onze webbezoekers waarderen, hebben we ons gebruik van cookies beperkt.

Functionele cookies

Door gebruik te maken van functionele cookies kunnen wij ervoor zorgen dat onze website naar behoren werkt en dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren als u onze website bezoekt.

Analytische cookies

De analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Door gebruik te maken van Google Analytics kunnen wij onze website verbeteren. Alle informatie die we verzamelen is geanonimiseerd. We verzamelen geen identificeerbare IP-adressen.

Cookies verwijderen

U kunt cookies in uw browser verwijderen:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 10
Safari
Opera

Toegang tot persoonsgegevens, rectificatie en verwijdering

Indien niet in strijd met toepasselijke wetgeving:

U heeft recht op de volgende rechten: het recht om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken als toestemming de basis is voor de verwerking; het recht op toegang, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden; het recht om onder voorwaarden bezwaar te maken tegen onrechtmatige gegevensverwerking; het recht om onder bepaalde voorwaarden te eisen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken; het recht op dataportabiliteit van persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.

Een verzoek met betrekking tot het bovenstaande kunt u sturen naar info@flamboyantmedia.com. Gelieve uw e-mail te vergezellen met een kopie van uw identiteitskaart of paspoort. Om uw privacy te waarborgen: zorg ervoor dat u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en BSN zwart heeft gemaakt. We reageren zo snel mogelijk (max. 4 weken) op uw verzoek. Als we niet binnen 4 weken kunnen reageren, laten we je dat weten. Wij reageren dan na maximaal 12 weken.

Ook heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. In Nederland kunt u dat doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Als je toch een klacht hebt, neem dan eerst contact met ons op, zodat we kunnen kijken of we je kunnen helpen voordat je contact opneemt met de autoriteiten.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Flamboyant Media neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. We nemen en handhaven passende fysieke, procedurele en technische veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden misbruikt, verloren, illegaal worden verwerkt, ongewild openbaar worden gemaakt of ongeoorloofd worden gewijzigd.

Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn gebruikt of gecompromitteerd zijn, neem dan contact met ons op via info@flamboyantmedia.com

Laatste update: 5 juni 2021