Videoproductie

De Student voor de Klas
Leren Debateren

De Case

Vandaag de dag worden jongeren gebombardeerd met informatie via allerlei media. Soms goede informatie, maar vaak is het onzin, of zelfs fake news. Het is daarom des te belangrijker dat jongeren uit verschillende onderwijslagen en landen kritischer kunnen denken, overtuigender kunnen spreken en aandachtiger kunnen luisteren. Tevens zijn deze vaardigheden een goede voorbereiding voor het latere werk. Vanuit deze behoefte ontwikkelde het Albeda College in samenwerking met de DebatUnie een training voor studenten in moderne debat technieken. Het bijzondere aan deze training is dat het niet alleen om een video training gaat, maar dat het doel is dat studenten ook getraind worden om andere studenten te trainen in debatteren.
Flamboyant Media is ingehuurd om te kijken hoe op een makkelijke en efficiënte manier de lessen via video training gegeven konden worden. Het doel van de video’s was tweeledig: Het empoweren van leerkrachten en studenten, en de directies van de verschillende aangesloten scholen te informeren over de voordelen van deze manier van lesgeven.

 

Diensten

Video Productie
Interviews

Opdrachtgever

DebatUnie
Albeda

Het Resultaat

Er is een serie video lessen gemaakt die het curriculum omvatten. De studenten hebben naast reguliere lessen ook de video lessen gevolgd. Het project is afgesloten met een debatdag, waar ze de lessen uit de video’s konden toepassen. Van deze dag is een aftermovie gemaakt, welke gebruikt is als verslag richting de directies. Voor de video lessen moesten twee versies gemaakt worden. Eén voor de DebatUnie en éen voor het Albeda College.