AFtermovie Montage

Samen naar toekomstgericht beroepsonderwijs

De Case

In de Leerwerkakkoorden bundelen overheid, onderwijs en bedrijfleven uit de arbeidsmarktregio Rotterdam – Rijnmond hun krachten. Dit doen zij om een betere balans en match te vinden tussen vraag en aanbod van werk in de regio. Door concrete afspraken per deel-leerwerkakkoord te maken, investeren en innoveren de betrokken partners in werving, scholing en begeleiding richting werk.

De partners van het koepel Leerwerkakkoord zijn: Zadkine, Albeda, STC Group, MKB Rotterdam-Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW Rotterdam, Randstad, UWV Werkbedrijf, FNV, CNV, de Economic Board Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Daarnaast zijn er vele andere partners aangesloten, per deel Leerwerkakkoord.

Eén van de activiteiten die ze organiseren is het houden van lezingen. Flamboyant Media was ingehuurd om één van deze lezingen, die online gestreamd was en zo’n 1,5 uur duurde, in een video montage samen te vatten tot een sterke boodschap van 10 minuten.

 

Diensten

Montage
Restauratie

Opdrachtgever

Leerwerkakkoord LWA

De uitdaging

De opnames van de live stream waren gedaan door een ander bedrijf. Helaas waren de kleuren en de audio van dramatisch slechte kwaliteit, dat het materiaal eigenlijk onbruikbaar was. De uitdaging was dan ook om de kleuren en de audio in een week tijd te restaureren.

Het resultaat

De kleuren en audio zijn gerestaureerd, en ondanks dat het niet perfect is, is het hersteld tot een voor de Leerwerkakkoorden bruikbare clip.