Leerwerkakkoord

Leerwerkakkoord

In de Leerwerkakkoorden bundelen overheid, onderwijs en bedrijfleven uit de arbeidsmarktregio Rotterdam – Rijnmond hun krachten. Dit doen zij om een betere balans en match te vinden tussen vraag en aanbod van werk in de regio. Door concrete afspraken per deel-leerwerkakkoord te maken, investeren en innoveren de betrokken partners in werving, scholing en begeleiding richting werk.
De partners van het koepel Leerwerkakkoord zijn: Zadkine, Albeda, STC Group, MKB Rotterdam-Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW Rotterdam, Randstad, UWV Werkbedrijf, FNV, CNV, de Economic Board Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Daarnaast zijn er vele andere partners aangesloten, per deel Leerwerkakkoord.

Stadslandbouw Eerste ontmoeting tussen Vlaanderen en Nederland

Stadslandbouw Eerste ontmoeting tussen Vlaanderen en Nederland

Op 15 december 2017 werd het eerste zaadje gepland voor een vruchtbare bilaterale samenwerking Low Countries. Op deze dag ontmoetten België en Nederland elkaar voor het eerst rond het thema Urban Farming. In de Nederlandse ambassade in Brussel volgden zo’n 70 gasten uit Vlaanderen en Nederland inspirerende presentaties over de landelijke, regionale en lokale aanpak van overheid en ondernemers rond dit thema. Urban Farming heeft vele voordelen, waaronder het verkorten van de keten, de lagere impact op het klimaat, het verbeteren van sociale cohesie, stedenbouwkundige voordelen, het beter educeren van de bevolking door landbouw dichter bij de gewone man te brengen.