De student voor de klas

De student voor de klas

Vandaag de dag worden jongeren gebombardeerd met informatie via allerlei media. Soms goede informatie, maar vaak is het onzin, of zelfs fake news. Het is daarom des te belangrijker dat jongeren uit verschillende onderwijslagen en landen kritischer kunnen denken, overtuigender kunnen spreken en aandachtiger kunnen luisteren. Tevens zijn deze vaardigheden een goede voorbereiding voor het latere werk. Vanuit deze behoefte ontwikkelde het Albeda College in samenwerking met de DebatUnie een training voor studenten in moderne debat technieken. Het bijzondere aan deze training is dat het niet alleen om een video training gaat, maar dat het doel is dat studenten ook getraind worden om andere studenten te trainen in debatteren.